Er tiltak for reduserte klimautslipp gårdsnivå, tiltak for bedre lønnsomhet på egen gård?


Publisert: 08.09.2022

Under årets Dyrsku’e i Seljord førstkommende helg gjennomføres det en rekke foredrag og debatter på arenaen Møt landbruket. Disse aktivitetene skjer i foredragsteltet som er lokalisert i umiddelbar nærhet til Husdyrhallen.

Fredag 9. september kl. 15:00 og lørdag 10. september kl. 13:00 holdes foredraget “Er tiltak for reduserte klimautslipp på gårdsnivå, eit tiltak for betre lønnsomhet på eigen gard?” Foredraget vil blant fokusere på praktiske tiltak som kan gjøres på gården, og som kan ha en positiv effekt på både klima og økonomi på gården. Foredraget er gratis og det holdes av Norsk Landbruksrådgivning Østafjells.

Velkommen til foredrag!

Les mer her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag