Er norsk landbruk effektivt?


31.01.14. «Landbruket må effektiviseres» er et krav som ofte gjentas når man debatterer landbruk.  Men er virkelig den norske bonden ineffektiv? Det produseres omtrent like mye nå som i år 2000, men på 1/3 færre gårder og med 35 prosent mindre arbeidsinnsats. Dette viser at landbruket har klart å møte effektiviseringskravene som er blitt stilt fra norske politikere og et krevende nasjonalt og internasjonalt marked. 
Les mer hos Norsk Landbrukssamvirke.

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag