Er klimaendringer blitt en utfordring for skogbruket i Vestfold?


Koala 15.11.13. Internasjonale forskere møtte skognæringen på seminar i Tønsberg 14. november. Skadebildet er “toppskranting”. Hyppige tilfeller av tørke fra toppen av grantrær og nedover i kronen, vakte betydelig bekymring i skogbruket i perioden 2007 – 2011. Det ventes økt tørkestress på forsommeren med klimaendringene i den sørøstlige delen av landet, og et spørsmål
er derfor om de skadene vi ser i dag er starten på et økende problem.


ElisabethFoto: Melsom vgs

Grantørke er stedvis et plagsomt problem. Enkelte bestand i hkl 3-4 rammes av skader som toppskranting, gulning av baret og avdøing, og ofte er det angrep av honningsopp og barkbiller på disse trærne. Mye tyder på at tørkestress er en primær årsak.
 
Det ventes økt tørkestress på forsommeren med klimaendringene i den sørøstlige delen av landet, og et spørsmål er derfor om de skadene vi ser i dag er starten på et økende problem. Samtidig blir også skog viktigere for å motvirke klimaendringer, og behovet for bioenergi ventes å øke betydelig.
 
I lys av dette er det naturlig å vurdere om skogbehandlingen må justeres for å redusere skadeproblemer på sikt og for å dekke framtidens behov for bioenergi. Norsk institutt for skog og landskap leder nå et forskningsprosjekt for å avklare årsaker til grantørke, betydning av klimaendring, og mulige mottiltak, populært kalt grantørkeprosjektet. Prosjektet er finansiert av forskningsrådet, med bidrag fra brukere, dvs FMLA i 6 fylker
og 2 skogeierforeninger gjennom skogtiltaksfondet.
 
 
Les mer hos Fylkesmannen 

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag