Er du klar til å bekjempe hønsehirsen?


14.06.16 -Hønsehirse spirer seint, den krever varm jord, men nå har den spirt og kan bekjempes der en vet at den finnes. Andre arealer må kontrolleres, i korn særlig etter skyting og fram mot tresking. Denne oppfordringen kommer fra John Ingar Øverland i Norsk Landbruksrådgiving Viken. Hønsehirse er verdens tredje verste ugrass og begynner å bli et problem også i Vestfold. Spesielt i sørfylket meldes det om mange funn. -Uansett
om du har store åkre eller liten kjøkkenhage; nå må du være med og bekjempe hønsehirse! Dette er den klare oppfordringen fra landbrukskontor, fylkesmannens landbruksavdeling, NLR Viken og Vestfold Bondelag. NLR Viken har lagt ut fakta og tiltak.


Teksten er henter fra artikkel hos NLR Viken.

Gå direkte til NLR sine nettsider

 

Om hønsehirse 

Hønsehirse (Echinochloa crus-galli) er rangert som verdens 3.dje verste ugras, i Norge begynner vi å forstå hvorfor.

 

I korn er utfordringene med hønsehirse at den spirer seint fordi den krever varm jord, det fører til at den ikke så lett bekjempes i korn når det ugrassprøytes om våren med midler som kan bekjempe den. Den blir ofte oversett når en går floghavrekontroll fordi den har spirt seinere og er ikke så stor at den synes lett på det tidspunktet. Uansett hvilken kultur som dyrkes så vil hønsehirse produsere svært mange frø, vi regner
at  et aks har ca 400 frø, ei plante med et hovedskudd og to buskingsskudd vil da ha over 1000 frø. Mange har opplevd at hønsehirsa plutselig har dominert i åkeren, fra ikke å ha vært sett det ene året til å ta kontroll over kulturplantene det neste. Årsaken er at noen planter ikke er lagt merke til et år for så neste år gi opphav til 20 000 – 30 000 planter.
 

Hønsehirse krever varm jord for å spire, 15 – 16 grader, i år ble jorda tidlig varm og vi så store mengder nyspirt hønsehirse tidlig. Bildet til under viser nyspirt hønsehirse, bladene er korte i forhold til bredden og ligner mais i miniatyr. 

Hønsehirse nyspirt

 

Noen stikkord om hønsehirse: 

 • Spiring krever varm jord, 15 – 16 grader
 • Planta har ca ofte 1000 – 2000 frø pr plante
 • Frøet har et snerp som kan feste seg i klær og dyrepels
 • Opprinnelse og spredning kan være mange forskjellige, fulgt med såfrø (det er observert i gulrot), det er funnet hønsehirse i fuglefrøblandinger, frøet kan spres med fugler som mister frø, med maskiner – antakelig oftest høstemaskiner og maskiner som håndterer halm, med halm, spredning med vann der arealer ligger inntil bekker og elver, spredning med dyr som går i åker med hønsehirse som har satt frø, og mange andre måter.
 • Skyter ofte i slutten av juli og er lettest å finne på det tidspunktet og seinere
 • Er tørkesterk
 • Tåler anaerobe forhold i jord
 • Tåler ikke skygge, eng kan være et godt mottiltak, men eng som er tørkeskadet gir gode forhold for hønsehirse.

 Mottiltak:

 • Først og fremst sjekke åkrene så tidlig at det er mulig å luke de første plantene
 • Kjemiske midler er mulig å benytte dersom det har blitt for mye til å luke, i korn har følgende midler effekt: Hussar OD (men den brukes som regel for tidlig), Atributt Twin (kvekemiddel i hvete), floghavremidlene Puma Extra og Axial.
 • I poteter og mange grønnsakskulturer kan Select, Agil og Focus Ultra benyttes.
 • I potet og mais har Titus effekt
 • I mais har MaisTer effekt

Følg med i åkeren og unngå et av verdens verste ugras!!

 

Hønsehirse i kornåker Foto John Ingar Øverland

Høsehirse i kornåker

 

Tekst og foto: John Ingar Øverland, NLR Viken


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag