Er du gårdbruker i Horten, og ønsker å utvikle omsorgsarbeid på gården din?


21.03.16. Horten kommune ønsker samarbeid med en lokal bondegård om «Inn på tunet» dagtilbud for aktive eldre med tidlig demens. Kontraktsperioden er fire år fra høst 2016 til høst 2020 med mulighet for inntil to års forlengelse. Dagaktivitetstilbudet skal levere 8 plasser, 3 dager i uken. Frist for å levere tilbud er onsdag 20.04.2016 kl 1200.  Kommunen inviterer i den forbindelse til  informasjonsmøte onsdag
30.3.2016 kl 13:30 på Horten rådhus.
 

 

 


Infomøte om Inn på tunet – Horten kommune

Er du gårdbruker og ønsker å utvikle omsorgsarbeid på gården din? 

 

Horten kommune ønsker samarbeid med en lokal bondegård om «Inn på tunet» dagtilbud for aktive eldre med tidlig demens.

Inn på tunet tilbudet skal være et naturlig, lystbetont treffsted som gir et meningsfullt tilbud til yngre personer med demens.

 

Det skal settes fokus på den friske delen av mennesket der bonden og gårdsbruket er normaliteten som gir grunnlag for mestring og en bedre hverdag. Aktivitetene følger årstidenes oppgaver knyttet til dyr, planter og omgivelsene på gården.

Tilbudet kan variere fra gård til gård, men er ofte knyttet opp til stell av dyr, gårdsarbeid, såing, høsting, terapeutisk ridning,

matlaging og annet gårds- og skogsarbeid.

 

Den viktigste forutsetningen for å lykkes med et slikt omsorgstilbud, er gårdbrukerens personlige egnethet.

Tilbudet vil ha to ansatte i 50 % stillinger, gårdbruker og en kommunalt ansatt.

Den kommunalt ansatte skal ha det faglige ansvaret for tilbudet, og gårdbruker har ansvar for tilretteleggelse av miljø og utstyr.

 

Som sentral person i tilbudet må gårdbruker kunne skape en god mellom-menneskelig atmosfære rundt seg,

ha en åpen og utadvendt holdning og evne til å behandle alle typer mennesker på en respektfull måte.

Kommunen arrangerer obligatorisk kurs om diagnosen demens for den/de som jobber i tilbudet, herunder gårdbruker og eventuelle vikarer.

 

Les mer om hvordan og hva på www.doffin.no – søk på: inn på tunet Horten kommune.

 

Eller kom på vårt informasjonsmøte om utlysningen: onsdag 30.3.2016 kl 13:30 på Horten rådhus. 

 

Kontraktsperioden er fire år fra høst 2016 til høst 2020 med mulighet for inntil to års forlengelse.     

Dagaktivitetstilbudet skal levere 8 plasser, 3 dager i uken.

Tilbudet har stengt helg og helligdager.

 

Frist for å levere tilbud er onsdag 20.04.2016 kl 1200.

 

 

For mer info, kontakt Horten kommune:

Rolf M. Vindenes 

Fagsjef landbruk

Tlf: 330 85000 / Mobil: 95991161

Rolf.Vindenes@horten.kommune.no 


 

Horten. Kommunevåpen.

 


 


 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag