Er det bedre å leie litt jord, eller å måtte leie egen gård?


08.12.14 Dette spør Lars Fredrik Stuve som er adm dir i Norske Felleskjøp. Det vakre landskap og den gode maten som kommer fra denne nyspirte åkeren er ikke gratis. For å få gode avlinger må jord vedlikeholdes. -I områder hvor tilleggsjorda blir solgt for 15 000 kr/daa vil det tilsvare en årlig leiekostnad på 750 kr/daa. Da er det kanskje ikke så dumt å leie jord til 350 kr/daa likevel. Kanskje er jordleie en god måte
å holde kostnadsnivået i jordbruket nede? Vi må da få til gode avtaler slik at også leiejord blir vedlikeholdt.

Les Stuves innlegg på LandbruksbloggenALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag