Enighet om fordeling


27.06.17 Seint i går kveld ble det enighet om fordeling av den økonomiske rammen Stortinget vedtok 16. juni. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, har ledet fordelingsforhandlingene fra jordbrukets side. Stortingsflertallet bestående av Høyre, FrP og Venstre vedtok en jordbruksavtale med ei ramme på 625 millioner kroner. Samtidig vedtok partiene målprisene som skal gjelde fra 1. juli i år, og de ga partene i jordbruksforhandlingene i
oppgave å fordele de resterende midlene. – Vi har fått gjennomslag for å beholde målprisen for gris og det generelle beitetilskuddet. Omfordelingseffektene mellom produsentene er redusert, sier Bartnes. – Vi brøt årets jordbruksforhandlinger fordi regjeringa gav oss et tilbud som ikke svarte på utfordringene i norsk landbruk. Stortinget har høyna ramma, men den er likevel for lav til at det er rom for nødvendige satsinger, sier Lars Petter Bartnes.
Vi kommer med mer informasjon.

Last ned fordelingsskjema

Last ned protokoll

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag