Engasjerte vestfoldinger på Bondetinget


06.06.19 Norges Bondelags årsmøte på Lillehammer er i gang. Foruten besøk av landbruks- og matminister Olaug Bollestad var en stor del av onsdagen viet generaldebatten. Her var det flere innlegg fra utsendingene fra Vestfold. De tok opp tema som lærlingeordning i landbruket (2+2), levende matjord og behovet for grovfôrproduksjon og beitedyr i sone 1.


Bondetinget 2019 Olaug Bollestad og Vestfold-benken

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad på Bondetinget. Vestfold-benken i bakgrunnen.

Les mer om landbruksministerens innlegg til årsmøtet

 

Bondetinget 2019 Anne-Helene Sommerstad Bruserud innlegg

Lærlingeordningen for agronomer (2+2 løpet i vgs) 

Anne-Helene Sommerstad Bruserud oppfordret Norges Bondelag til å lytte til lærlingenes erfaringer når forsøket med læreløp i agronom- og gartnerutdanninga skal evalueres i 2020. Hun fortalte om lærlinger som selv sier at de har fått muligheten til å lære om faget sitt på den best mulige måten, – ved å være lærlinger i landbruket. Vestfold har fått være med i et prosjekt om å
prøve ordningen med to år på skole og to år i lære i landbruket, og erfaringene er gode.


-Vestfold Landbrukstjenester har jevnlig kontakt med flinke bønder og har god og oppdatert oversikt over mulige lærlingplasser i landbruket, fortalte Bruserud. -De har et godt grunnlag for å være opplæringskontor på en enkel, konstruktiv og fornuftig måte. 

Bondetinget 2019 Karine Huseby innlegg 

Levende matjord 

Karine Huseby holdt et engasjert innlegg om karbon, mangfold og levende matjord i et klimaperspektiv. Hver dag i vekstsesongen er den fantastiske fotosyntesen i gang og pumper karbonet fra luften ned i jorda og ut i planterøtter og plantevekst der den blir lagret og omsatt som sukker og andre gode karbonbindinger. I levende matjord er det myriader av liv, og dette mangfoldige mikrolivet er helsen til både planter, dyr, mennesker og klimaet vårt helt avhengig av. -Pollinerende insekter
har fått mye positivt fokus i det siste, sa Huseby,-men livet under jorda er minst like viktig for landbruket. Forskning viser at livet i jorda er langt mer komplekst også i forhold til dets evne til å binde karbon, enn det vi til nå har villet og kunnet anerkjenne. Hun ønsker at landbruket skal ligge i front og utvikle virkemidlene. -Vi må selv bidra til å få på plass metoder, virkemidler og forutsetningene som kan hjelpe oss, tvinge oss og friste oss
til å velge det rette, avsluttet Huseby.

 

Bondetinget 2019 Arne Martin Malerød innlegg

Grovfôrarealer i sone 1 

Arne Martin Malerød viste en film som viste alle de små og kronglete skiftene han driver i Vestfold. Vestfold Bondelag har på flere Bondeting hevdet at sone 1 er mer enn kornjord, og kjempet for å få tilbake arealtilskudd til grovfôr i sone 1. Vi har også bedt om et jordstykketillegg for å sikre drift av små jorder uansett om de ligger på vestlandet eller i Vestfold. Økonomi er viktig, men dette handler også om anerkjennelse av
at vi trenger gras og beitende dyr også i våre områder. -Jeg som bonde med grovfôrbasert produksjon i Vestfold og sone 1 begynner lang på vei å føle at vi nesten driver med noe galt når jeg driver med grovfôr i et «KORNOMRÅDE» på måten mye av tilskudd nå vinkles eller taes helt bort, sa Malerød engasjert og pådro seg flere replikker.

 

Her kan du se filmen Arne Martin Malerød viste

 

Bondetinget 2019 Replikker

Fylkesleder Thorleif Müller og nestleder Silje Eckdahl var aktive med replikker i generaldebatten.

 

Andre nettsaker fra Bondetinget på Lillehammer: 

 

Leders tale: “Hyller hverdagsbondelaget”

 

Oppdal Bondelag kåret til årets lokallag

 

Børsemaker ble årets Askeladd


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag