Engasjerende orientering om jordbruksoppgjøret


20.06.14 Nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, var virkelig på hugget når hun fortalte om årets jordbruksoppgjør på medlemsmøte onsdag kveld. Over 40 frammøtte både lyttet og stilte spørsmål til Skallerud som åpenhjertig og rett fram ga oss et innblikk i det som skjedde under forhandlingene, bruddet og aksjonene. -Jeg er virkelig stolt over organisasjonen vår, sa Skallerud, -ingen andre klarer å mobilisere på samme
måte.


Brita Skallerud var på hugget

Brita Skallerud holder foramlingen i ånde, -uten manus og plansjer forteller hun rett fra hjertet.

 

Takket medlemmene 

Brita Skallerud fortalte at det ikke alltid er lett å skulle ta viktige avgjørelser på vegne av norske bønder. Hun takket medlemmene for jobber de gjør. Først med å gi innspill til forhandlingene slik at forhandlingsutvalget er trygge på hva som er medlemmenes interesser. Under forhandlingene er det avgjørende å kjenne at de har organisasjonen i ryggen. Mobiliseringen og gjennomføringen av aksjonene imponerer! Spesielt opplevde
Skallerud det sterkt når vi greide å samle 6000 mennesker foran Stortinget. Ingen annen organisasjon i Norge klarer dette! Stillheten som etterfulgte Listhaugs tale viser at vi har en sterk organisasjonskultur.

 

Brita Skallerud engasjerte de fremmøtte

 

Ble kravet lest? 

Under årets forhandlinger var Bondelaget nøye på å opptre korrekt og ryddig i prosessen. I ettertid er det endel spørsmål som blir stilt. Når jordbruket overleverte kravet uttalte Statens forhandlingsleder at forslagene i krevet skulle vurderes nøye. I kravet ble det foreslått mange forenklinger. I Statens tilbud ble ikke ett eneste av jordbrukets forslag nevnt eller kommentert. -Jeg har deltatt i forhandlingsutvalget i 5 år, og lest dokumentene
i mange år før det, og har aldri opplevd at ikke vårt krav blir kommentert i tilbudet, sa Skallerud. -Ble vårt krav i det hele tatt lest?

 

Applaus i salen2

Forsamlingen satte stor pris på engasjementet til Brita Skallerud

 

Samhold 

På tross av at Statens tilbud prøvde å sette små opp mot store, og kornprodusenter opp mot husdyrprodusenter, opplever vi at samholdet i næringa er større enn noen gang. Det er økende interesse for landbruk hos politikere og befolkningen for øvrig. Når vi skal snakke med “folk flest”, må vi forenkle budskapet vårt. -Vi må kanskje tørre å være litt mer tabloide i kommunikasjonen vår, sa Skallerud. Fra salen
kom det et forslag på hvor enkelt vi kan si det:

– Vi vil ha familiebruk i Norge og vi vil bruke all jorda vår til matproduksjon!

 

Veien videre 

Brita Skallerud sa det blir liten diskusjon om hva Bondelaget skal prioritere framover. Regjeringa har satt i gang mange utvalg som skal jobbe spørsmål som betyr mye for landbruket. Bondelaget må være aktive og delta i prosessene, samtidig som vi må være våkne dersom det kommer plutselige endringer. Denne uka har regjeringa varsla at de vil skrive ei ny landbruksmelding knapt to år etter at den nåværende er vedtatt. I tillegg er det varlset om utvalg
som skal se på endringer:

– markedsbalansering

– kvoteregioner for melk

– gjennomgang av miljøvirkemidlene

– forenkling av avløsing ved sykdom

– generelle forenklinger

– klimatilpassing i landbruket

– økt rektuttering

Det ser ut til at både tillitsvalgte og ansatte vil ha nok å henge fingrene i framover!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag