Engasjement og klare tilbakemeldinger fra Vestfold


09.05.19 Tirsdag ble Statens tilbud i jordbruksforhandlingene overlevert. Samme kveld var det lokallagsledersamling på Gjennestad for å gjennomgå Statens tilbud og informere om aksjonsplanene. Det var godt oppmøte fra lokallaga og stort engasjement. Fylkesstyret fikk ærlige tilbakemeldinger på tilbudet, og det kom gode innspill til de siste detaljene i aksjonsplanene dersom det skulle bli nødvendig.


Thorleif Müller går i gjennom Statens tilbud 2019 i møte med lokallagene 

Fylkesleder Thorleif Müller ønsket velkommen og serverte både pizza og hovedtrekkene i det rykende ferske tilbudet fra Staten i årets jordbruksoppgjør. Målet med møtet var både å gi informasjon ut til lokallagene, men også å få reaksjoner på hvordan tilbudet slår ut for bønder i Vestfold. Tilbudet er et omfattende dokument, og det var mange spørsmål.

 

Stinn brakke i møte med lokallagene etter Statens tilbud 2019

Nesten alle lokallag stilte med et par representanter hver i møtet. Det ga stinn brakke, noe som viser at Statens tilbud skaper engasjement i Vestfold.  

 

Hovedtrekkene i tilbudet ble gjennomgått og både org.sjef Elin Røed og fylkesleder Müller svarte godt på spørsmål underveis og noterte seg innspillene som blir sendt videre inn til forhandlingsutvalget i Norges Bondelag.

 

Her kan du lese mer om de umiddelbare reaksjonene til fylkesleder Thorleif Müller

 

Her kan du lese mer om Statens tilbud

 

Aksjonsgeneral Silje Eckdahl gikk i gjennom aksjonsplanene i tilfelle det blir brudd i jordbruksoppgjøret 2019 

I løpet av møtet ble det også diskutert videre løp i jordbruksforhandlingene. Det ligger an til å bli tøffe forhandlinger hvis landbrukets forhandlingsutvalg finner grunnlag for å sette seg til forhandlingsbordet. Det er nestleder Silje Eckdahl som har det operative ansvaret hvis det blir brudd og hun gikk i gjennom aksjonsberedskapen i detalj. Her viser hun bilder fra bruddet i 2017. Så får tiden vise om det blir behov
for å aksjonere i år også!

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag