Endringer ved naturskadeerstatning


03.03.17. Frem til 1.januar 2017 har naturskadeutsatte henvendt seg til lensmannen for å få bistand til å søke om naturskadeerstatning. Nå skal skadelidte søke selv via et elektronisk søknadsskjema på nett, direkte til Landbruksdirektoratet. Den skadelidte skal også innhente anbud eller legge ved takst for gjenoppretting av naturskaden. Dekningsområdet er i hovedsak det samme som i tidligere lov, og skadetyper som dekkes vil også
være de samme.

Du kan lese mer om naturskadeerstatning hos Norges Bondelag

eller hos Fylkesmannen i VestfoldALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag