Endringer i melkekvoteordninga – frist for salg, leie og kjøp er 1. august


28.06.14. Tidligere i år ble kvoteåret endra til å følge kalenderåret. Det betyr at søknadsfristen for salg, leie og privat kjøp av kvote ble flyttet til 1. august. Alle endringer fra årets jordbruksoppgjør skal gjelde fra kvoteåret 2015, som for eksempel et felles kvotetak og statlig prosentandel ved salg. Det betyr at disse endringene vil gjelde fra søknadsrunden i august 2014. Les mer hos Norges
Bondelag.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag