Endringer i kvoteordningen for melk – tema på årsmøtet til Norges Bondelag


Publisert: 19.06.2022

Spennvidden var stor når det gjaldt de tema som ble tatt opp under årsmøtet til Norges Bondelag den 15. og 16. juni. Det var hele 5 innlegg fra delegatene fra Vestfold og Telemark. I sitt innlegg tok Hege Gonsholt opp behovet for endringer i kvoteordningen for melk. Her kan du lese hennes innlegg i generaldebatten:

Ordstyrer / Årsmøte

Jeg har tenkt at i årets jordbruksoppgjør, er det ENDELIG mulig å gjøre noe med kvoteordningen for melk – komme i gang med endringer for kjøp/salg og kvoteleie. Men nei.. MYE bra i årets oppgjør, men ingen endringer her. Resultatet ble (som kjent) å sette ned ei arbeidsgruppe som skal GJENNOMGÅ kvoteordningen for melk.. IGJEN. Sier IGJEN fordi dette er gruppe nummer to som skal “kartlegge utvikling” og foreslå tiltak/endringer. Så dette er i praksis å FORSKYVE PROBLEMET. En måte å UTSETTE. Ikke bra. Jeg ønsker sjølsagt den nye gruppa lykke til – for denne gangen må arbeidet bli starten på noe som fører til KONKRETE endringer!

OG – jeg vil jeg nytte anledningen til å lansere en VELDIG GOD kandidat til arbeidsgruppa – som “skal bestå av medlemmer fra partene og andre relevante aktører..” – fylkesleder Anders Felde, med Vestland Bondelag sine GODE forslag til endringer i kvoteordningen (presentert i Bondebladet i vår) – og som samsvarer GODT med det Telemark Bondelag foreslo i Årsmøte i 2019.

Takk


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag