Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven trer i kraft 1. juli


01.06.15. Arbeidsmiljøloven endres, og det er tre viktige hovedtema involvert i endringene som trår i kraft fra 1. juli: Ny generell mulighet for midlertidige ansettelser,  nye vilkår for gjennomsnittsberegninger, samt regulering av arbeidstid og øvre aldersgrense etter Arbeidsmiljøloven heves fra 72 til 70 år. Les mer hos Gartnerforbundet og
hos Regjeringen.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag