Endre grunnlaget for jordbruksforhandlingene?


Publisert: 18.02.2021

Dette diskuteres i Bondelaget nå. – Ikke mulig å endre for årets oppgjør, mener org.sjefene i Vestfold og Telemark, Elin Røed og Jan Thorsen.

Forklare, ikke forsvare
Det pågår mange diskusjoner om grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene. Mange kjenner seg ikke igjen når Budsjettnemnda beskriver inntektsutviklinga. En annen diskusjon er om vi bør ha et grunnlag som viser nivå (slik vi hadde før 1991) istedenfor inntektsutvikling. Det er også et ønske om å skille mellom vederlag til arbeid og egenkapital. Vi vil oppfordre alle som har meninger å høre Anders Huus forklare grunnlagsmaterialet i en video. Dette er en forklaring, og ikke nødvendigvis et forsvar av dagens system.

Se rådgiver i Norges Bondelag, Anders Huus, forklarer grunnlagsmaterialet (24 min)

Må endres av Stortinget
Ledelsen i Bondelaget mener det er riktig og sunt at dette diskuteres. Det skjer en utvikling på forholdet mellom eid og leid produksjonsgrunnlag, og landbruket blir mer og mer kapitalkrevende. Det er Stortinget som har vedtatt grunnlaget for forhandlingene, og partene kan ikke endre dette for årets oppgjør. – Vi ønsker ikke at motparten skal endre spillereglene underveis, da bør heller ikke vi kreve det, sier orgsjef i Vestfold Bondelag, Elin Røed. – Jeg ser det som umulig å endre dette for årets oppgjør, og er redd en slik teknisk diskusjon tar fokus bort fra viktige ting vi kan forhandle om! Lars Petter Bartnes uttalte i forrige Bondeblad at han ønsker debatten velkommen, men at vi må legge opp en langsiktig strategi. -Bartnes sitt svar er godt, og jeg oppfordrer alle til å lese det, sier Røed.

Les Lars Petters svar i Bondebladet 11.02.2021

Usikker gevinst
Det vil bli en sak for Stortinget dersom vi krever endring i tallgrunnlaget. – Dette er mulig, men vi må vurdere gevinsten, sier orgsjef i Telemark Bondelag, Jan Thoren. – Vi bør regne på hvordan dette vil slå ut, og om det har andre konsekvenser. Med usikkerhet om hvordan egenkapitalen beregnes, og lave renter, er det usikkert hvor mye dette vil bety per årsverk. Det er tvilsomt om Staten lar oss beregne høyere avkastning på egenkapital en gjeldene bankrente. – Det er ingen tvil om at norske bondefamilier har stor og økende kapital bundet i næringa, sier Thorsen, og vi må jobbe for at dette blir synliggjort.

Blir årsmøtesak
– Vi har mottatt en sak til årsmøte i Vestfold og Telemark Bondelag  med dette tema, sier Jan Thorsen. Den vil bli behandlet i styremøtene i Vestfold Bondelag 03.03 og i Telemark Bondelag 11.03, før den legges fram for det konstituerende årsmøte i Vestfold og Telemark Bondelag 20. mars.

Elin Røed, organisasjonssjef Vestfold Bondelag
Jan Thorsen, organisasjonssjef Telemark Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag