Endelig satt den!


20.10.16 Anne Helene Bruserud fra Andebu ble norgesmester i motorsag på Høstarrangementet til Norges Bydgeungdomslag i helga. Dette foregikk på Nærbør i Rogaland. -Endelig satt den, sier hun etter å ha blitt nummer to i flere år. Anne Helene Bruserud er bygdepolitisk nestleder i Vestfold Bygdeungdomslag, nestleder i Andebu Bondelag og 3. vara til styret i Vestfold Bondelag. Hele Grønt Fagsenter gratulerer!

Se oppslag i Sandefjords Blad om Norges beste sagførerALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag