Endelig RMP-satser er klare


Publisert: 05.02.2022

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har nå fastsatt endelige satser for tilskuddene til tiltak i regionalt miljøprogram (RMP). Tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten, justeres ned med 1 kr per dekar. -Det utgjør ikke så mye for den enkelte bonde, men er et kjedelig signal, sier Silje Eckdahl, nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag.

Hvert år gjør norske bønder en kjempeinnsats for kulturlandskap, klima og avrenning, basert på foreløpige tilskuddssatser i Regionalt miljøprogram. De foreløpige satsene settes før våronna. Først vinteren etter blir satsene endelig fastsatt. Grunnen er at hvert fylke må forholde seg til den fylkesvise tildelingen man har fått til RMP. Det er først i januar man har oversikten over hvor mange RMP-tiltak fylkets bønder har søkt om. Er aktiviteten større enn forventet, må man justere ned de endelige satsene.

-De foreløpige satsene bestemmes av Statsforvalteren i samråd med oss i faglaga, sier Silje Eckdahl. Som regel treffer vi ganske bra på forventet aktivitet.

For RMP-tilskuddet Ingen jordarbeiding om høsten, som er et veldig viktig tiltak for å hindre avrenning til vassdragene, har Statsforvalteren nå måttet justere ned satsene per dekar for de som valgte å ikke pløye jordene i fjor høst. Den justeres bare ned med kr 1,- per dekar, men Silje Eckdahl synes dette er kjedelig.

-Selv om jeg vet det først og fremst er en regnskapsteknisk justering for å forholde seg til den totale ramma, så gir det et signal. Vi jobber masse med å bedre vannkvaliteten i våre vassdrag og i Oslofjorden nå og da må satsene til avrenningstiltakene settes opp og ikke senkes, sier hun oppgitt. Hun er tydelig på at Vestfold og Telemark må få en større pott til RMP, noe som vil bli diskutert i årets jordbruksoppgjør.

-Erosjonsrisikokartene ble justert i 2021. Vestfold og Telemark har mer dyrka mark enn vi tidligere trodde på arealer med stor risiko for erosjon og avrenning. Det må vi få kompensert for når vi vet at det ble justert andre veien i andre fylker.

Eckdahl er tydelig på at Vestfold og Telemark Bondelag skal kjempe for å øke vår pott til RMP.

– Klarer vi ikke det vil det i verste fall kunne gå ut over andre viktige kulturlandskapstiltak og klimatiltak som RMP også skal dekke.

 

Silje Eckdahl, nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag

Silje Eckdahl, nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag