Endelig målprisuttak på svinekjøtt


05.08.14. Nortura melder nå at markedssituasjonen på gris er så god at svinekjøttprisen endelig kan komme opp på jordbruksavtalens målpris. Prisøkningen vil bli på til sammen 1 krone høyere enn tidligere planlagt. For svinenæringa er dette svært positivt. – Det at markedsregulator nå hever prisen opp til målpris, når markedet er i balanse, er også et godt bevis på at selve markedsordningen
fungerer, sier styreleder i Norsvin, Geir Heggheim.

Les pressemeldingene fra Norsvin og Nortura

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag