En stor påkjenning for mange husdyrbønder


Publisert: 03.02.2023

Cathrine Stavnum har drevet med svin i Stokke i over 20 år. I et flott intervju som er publisert på Nationen forteller hun om en stor påkjenning for mange husdyrbønder når medietrykket er så stort. Både dyretragedier og Mattilsynets tilsynskampanje har fått stor oppmerksomhet.

Artikkelen kan du lese her (krever innlogging på Nationen)

Støtte fra Vestfold Bondelag

Karin Langaas er styremedlem i Vestfold Bondelag og reagerte umiddelbart. – Jeg tenker at det som Cathrine sier i artikkelen, ikke er unikt, sier Langaas, – Det er det mange svineprodusenter som kjenner seg igjen i. Sakene i media knyttet til tilsynsrunden i 600 grisefjøs oppleves med fokus på at halvparten av griseprodusentene ikke følger dyrevernsloven. Du må lese hele rapporten for å se at de fleste avvik er mindre alvorlige. Noen avvik er heller ikke knyttet til om dyrene har det bra i fjøset, men kan handle om for eksempel manglende, eller ikke god nok, registrering av døde dyr. Karin Langaas tror de fleste bønder bestreber å følge alle regler i dyrevelferdsloven.

– Vi må tørre å stå sammen i blåsten både som venn, kollega, nabo og ikke minst som Bondelag, sier Karin Langaas. – Vi må erkjenne at den hektiske hverdagen tar oss, og ha forståelse for håpløsheten og maktesløsheten mange nå kjenner på som svineprodusenter. Vi må alle bønder bestrebe oss til å følge regelverket, og de fleste har et stort ønske om å levere 100%. Hun understreker også at vi må også være klar over at et avvik, på for eksempel dokumentering, ikke nødvendigvis betyr at grisen ikke har det godt.

Vestfold Bondelag har fokus på bønder og psykisk helse

Alle mennesker kan få psykiske plager om de utsettes for press og stress over tid. Dette temaet blir det satt fokus på med jevne mellomrom på møtene i Vestfold Bondelag. Norges Bondelag har en egen nettside om temaet.  Nettsida er utviklet i samarbeid med Mental Helse Ungdom, Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bondelag, Nortura og Ruralis.  Nettstedet Godt Bondevett vil bidra til å øke oppmerksomheten og bevisstheten omkring hva som kan være med på å gjøre en forskjell i vår hverdag som bønder.

Ikke isoler deg, – når er det mye møteaktivitet

Et av de gode rådene for å ta vare på egen psykiske helse, er å pleie det sosiale nettverket ditt, – også når du ikke trenger det. Nå er det stor aktivitet i mange organisasjoner  og mange muligheter til å treffe andre bønder. Mange lokale Bondelag inviterer til medlemsmøte, og neste uke er det årsmøter i Norsvin Vestfold og Vestfold Sau og Geit.

Torsdag 9. februar arrangeres det tradisjonelle husdyrmøtet på Gjennestad. -Ta med en venn og møt opp! oppfordrer Karin Langaas.

www.grontfagsenter.no er det er aktivitetskalender der du kan se hva som skjer i Vestfold og Telemark

Skjermdropp fra Nationen
Skjermdropp fra Nationen
Karin Langaas er styremedlem i Vestfold Bondelag og driver selv med egg og sau
Karin Langaas er styremedlem i Vestfold Bondelag og driver selv med egg og sau

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag