– En politikk ingen ville ha


06.04.17 Flertallet i Stortingets næringskomite vil ikke ha de fleste av regjeringas forslag til ny landbrukspolitikk. – Dette betyr mye for vestfoldbonden og framtida til norsk matproduksjon, sier lederen i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller. – Jeg er utrolig letta over at viktige ordninger i jordbruket blir beholdt. Markedsordningene reduserer bondens risiko og gir oss mulighet til å stå sammen i forhold til matvarekjedene. Velferdsordninger
er spesielt viktig for unge bønder. – Jeg er svært takknemlig for alle politikerne som har jobba hardt i mange uker for å kunne legge fram en bedre jordbruksmelding enn den som var foreslått, sier Müller. 


Næringskomiteen på Stortinget la i dag fram sin innstilling til jordbruksmelding, etter flere utsettelser. Flertallet i komiteen (AP, SP, SV, KrF og V) går imot de fleste av regjeringas forslag til en ny landbrukspolitikk.

 

– De stopper regjeringas ensidige fokus på kostnadseffektiv matproduksjon, og vil beholde et mål om økt norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Dette er viktig for Vestfold, men helt avgjørende for at vi skal kunne ha landbruk andre, mer tungdrevne deler av landet, sier Thorleif Müller.

 

Et ensidig fokus på kostnadseffektivitet har falt 

 

Han mener det er viktig at næringskomiteen går bort fra at det viktigste målet skal være en kostnadseffektiv matproduksjon, og heller vil øke matproduksjonen på norske ressurser.

 

– Et bredt flertall, også Høyre og FrP, ønsker flere mål for landbruket. Landbruk over hele landet, matsikkerhet og beredskap og bruk av norske ressurser er gode formuleringer for landbruket. Det gjør at vi kan opprettholde fortrinna ved norsk landbruk med trygg og god mat produsert på et mangfold av gårder over hele landet. Det står i sterk kontrast til regjeringas ensidige fokus på stordrift og billigst mulig mat, sier Thorleif Müller.

 

Mål for inntekta i jordbruket 

 

Bønder er selvstendig næringsdrivende, men forhandler årlig om rammebetingelser som gir inntektsmuligheter. Komiteen er enig om å redusere inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper for å øke rekrutteringa, forutsatt markedsbalanse og produktivitetsvekst.

 

– Et slikt inntektsmål er en anerkjennelse av at lønnsomhet i jordbruket er den beste måten for samfunnet å oppnå fellesgodene landbruket gir, som trygg mat til alle og et vakkert kulturlandskap i hele landet, sier Müller. – Lønnsomhet i landbruket sikrer også viktige arbeidsplasser i matindustrien.

 

Fortsatt noe usikkerhet 

 

Noen endringer har regjeringen fått gjennomslag for, og noe skal utredes videre. 

 

– Spesielt er vi her i Vestfold usikker på hvor lenge vi får beholde muligheten til å forhandle målpris på svinekjøtt. Dette er viktig i et fylke med stor svineproduksjon, sier Müller. 

 

Stortingets vilje må følges 

Næringskomiteen ber regjeringa legge fram ei ordning med investeringsfond for klimatiltak, noe Vestfold Bondelag har jobba for i mange år. Regjeringen har selv forslag om dette i sin regjeringserklæring. Nå haster det å få gjennomført det.

 

Næringskomiteen viser en annen retning for landbrukspolitikken enn det regjeringa har gjort. Stortinget ønsker økt matproduksjon på norske ressurser og at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper skal reduseres.

 

– Stortingets vilje må følges opp i årets jordbruksforhandlinger, avslutter Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag. – Stortinget skal vedta ny jordbruksmelding 25. april, dagen før vi skal legge fram vårt krav til årets forhandlinger.

 

Mer om Jordbruksmeldinga hos Norges Bondelag

 

På Stortingets sider kan du lese hele Instillingen

Merknader er fra side 49

 

Forklaring på hvordan en Innstilling skal leses


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag