En liten bedring i markedet for gris


13.05.14. Nortura melder på sine nettsider at en oppdatert prognose for 2014 nå viser en liten bedring i markedssituasjonen for gris.

Salget har vært bedre i 1. tertial enn prognosert, og signalene fra markedet tyder også på en bedring for året totalt sett.

For de andre dyreslagene er situasjon om lag uendret fra forrige prognose. Les mer hos Nortura.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag