En ærlig bondelagsleder på Gjennestad


Publisert: 06.06.2024

Det er ikke alt som skjer i jordbruksforhandlingene som man kan lese seg til på Bondelagets hjemmesider eller i Nationen. Sånn skal det være.

Forrige uke inviterte derfor Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag sine medlemmer til et møte på Gjennestad vgs hvor Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag og jordbrukets forhandlingsleder, var utfordret på å fortelle litt mer om “hva som egentlig skjedde” i årets jordbruksoppgjør. De nærmere 60 medlemmene som møtte opp på Gjennestad eller deltok via Teams fikk høre en ærlig bondelagsleder.

Bjørn Gimming startet med å fortelle litt om den siste hektiske tida før selve forhandlingene startet. Så sent som 18. april, bare noen dager før jordbruket skulle levere sitt krav, ble jo mye av rammene for årets oppgjør avklart i Stortinget ifm behandlingen av ny opptrappingsplan, nytt tallgrunnlag og strategi for økt sjølforsyning.

Han var ærlig på at det var hektisk, men han var glad jordbrukets organisasjoner klarte å samarbeide godt både igjennom den prosessen og videre i hele jordbruksoppgjøret. Vi er sterkest når vi klarer å stå samlet.

Gimming brukte litt tid på å forklare de nye grepene som nå er gjort for at vi skal kunne sammenligne oss på inntektsnivå i forhold til andre grupper, hvordan man har regnet seg fram til at inntektsgapet sammenlignet med andre grupper var på  kr 135.900,- før oppgjøret, og hvordan man gjennom forhandlingene klarte å få til en inntektsvekst som andre + tette gapet med kr 60.000,-.

Bondelagslederen fikk mange gode spørsmål og innspill underveis. Gimming og resten av forhandlingsutvalget fikk vel fortjent skryt for innsatsen, men det ble påpekt fra noen produsenter at f.eks ammeku føler at de henger bak mange av de andre produksjonene nå. Mye skyldes markedssituasjonen, men det er viktig at Norges Bondelag gjør det de kan for å bidra til at markedet kommer i bedre balanse før neste oppgjør.

Og hadde du håpet at denne artikkelen skulle røpe noen av hemmelighetene Bjørn Gimming kom med? Da oppfordres du til å møte opp neste gang Bondelaget arrangerer tilsvarende møte:)


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag