Ekstra støtte til skogplanting


Publisert: 18.04.2020

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt en midlertidig forskrift om tilskudd for planting av skogplanter våren 2020. Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre planting av skogplanter ved å kompensere for kostnadsøkninger som følge av Covid-19-restriksjoner.

Les hele saken på nettsidene til Regjeringen.

Norges Skogeierforbund har også skrevet om dette på sine nettsider.

Skogplantene må ned i jorda nå. Foto: Anders Hals.
Skogplantene må ned i jorda nå. Foto: Anders Hals.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag