Ekstra penger til hydrotekniske tiltak – søk nå!


21.08.17. Vestfold er tildelt 2 millioner ekstra i 2017 til satsningen på å utbedre hydrotekniske tiltak (SMIL- Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket). Landbrukskontorene melder om stadig flere rørkollapser og et økende behov for anlegg som kan hindre at overflatevann fører til jorderosjon. Det kan få store konsekvenser med erosjon og utrasing hvis ikke anleggene oppgraderes. Så ekstrapotten vil komme godt med. Benytt
anledningen i høst og kontakt ditt landbrukskontor nå når vi har fått ekstra midler!
  Les mer hos Fylkesmannen.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag