Egil og Bodhild møtte grøntnæringa


Publisert: 13.09.2023

Norges Bondelags nestledere, Egil Hoen og Bodhild Fjelltveit, ønsket å komme en tur til Vestfold for å lære mer om grøntproduksjon og diskutere tema som er viktig for Bondelagets grøntmedlemmer. Hans Kristian Berge, styremedlem og leder av Grøntutvalget i Vestfold Bondelag var ikke sen å be, snekret sammen et variert program og denne uka tok vi en rundtur i sørfylket. Leder og nestleder i Vestfold Bondelag, Hans Jørgen Olsen Røren og Inger Synøve Johnsen, var også med.

Første stopp var hos Birgitte og Ole Andreas Ringdal Brekke i Sandefjord. De produserer poteter og gulrøtter til industri. Ole Andreas er også leder i Kontraktdyrkernes Landslag (KDL). Her fikk vi en god innføring i forskjeller på grønnsaker til konsum og industri, ikke minst forholdet mellom jordbruksavtalens målpris og prisforhandlingene i industri og hvordan KDL nå har knyttet seg til Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS). Plantevernsituasjonen for grønt og potet ble også diskutert.

Neste stopp var hos Anders Lunde og Einar André Kaupang i Tjølling, som produserer aspargesbønner. Her fikk vi med egne øyne se hvordan aspargesbønnene ble høstet og en god begrunnelse hvorfor dette må sees på som grønnsaksproduksjon. I dag er aspargesbønner feilaktig definert inn i produksjonsgruppe korn.
Neste stopp var hos Anders Lunde og Einar André Kaupang i Tjølling, som produserer aspargesbønner. Her fikk vi med egne øyne se hvordan aspargesbønnene ble høstet og en god begrunnelse hvorfor dette må sees på som grønnsaksproduksjon. I dag er aspargesbønner feilaktig definert inn i produksjonsgruppe korn.
Her er bønnehøsteren i aksjon. Det er folk fra Vestfold Landbrukstjenester som kjører høsteren.
Her er bønnehøsteren i aksjon. Det er folk fra Vestfold Landbrukstjenester som kjører høsteren.

Turen gikk videre til Hans Kristian Berge. Det var spennende å se og høre om hvordan Berge har klart “å ta” markedet for gresskar fra importen. Her er det store halloween-gresskar, men han produserer også mye matgresskar. F.v Runar Wold (daglig leder i Vestfold Landbrukstjenester), Egil Hoen, Hans Kristian Berge, Bodhild Fjelltveit, Inger Synøve Johnsen og Hans Jørgen Olsen Røren.

Det er derimot som salatprodusent i veksthus mange kjenner Hans Kristian Berge. Her forklarer han magien som foregår i løpet av 7 uker fra nysådd til ferdig spiseklar salat. Nestlederne lot seg imponere.

Etter en god lunsj hjemme på gården til Hans Kristian Berge, hvor vi også fikk tid til å diskutere blant annet velferdsordninger, arbeidskraftsituasjonen, lærlingutdanning, strømstøtte for fellespakkerier og produsentsamarbeid, kjørte vi videre til Brunlanes. Her fikk vi møte Astrid Bjørnson, som produserer økologiske epler, pærer, bringebær og driver direktesalg fra gården. Hun sitter også i Vestfold og Telemarks Grøntutvalg.

Midt blant bugnende rader med økologiske epler og pærer fikk vi gode diskusjoner rundt økologisk produksjon, det å ta vare på både “liten og stor”, direktesalg, leveringsavtaler og tilgang til markedet. Bodhild og Egil noterte seg også mange gode innspill på hvordan velferdsordningene fungerer for kvinnelige produsenter i etableringsfasen.

Turen ble avsluttet i gårdskaféen på Søndersrød gård i Helgeroa. Her møtte vi en av fylkets tidligste tidligprodusenter, Henrik Berg. Han driver tildligproduksjon av kål, gulrot, potet og løk, som jo er typisk for dette området. Henrik Berg understreket viktigheten av et velfungerende importvernet  i det tidliggrønnsakene kommer på markedet. Bondelagets nestledere fikk også med seg noen tips til endringer som bør gjøres for å få enda mer fangvekster inn på arealene hvor det produseres tidliggrønnsaker.
Turen ble avsluttet i gårdskaféen på Søndersrød gård i Helgeroa. Her møtte vi en av fylkets tidligste tidligprodusenter, Henrik Berg. Han driver tildligproduksjon av kål, gulrot, potet og løk, som jo er typisk for dette området. Henrik Berg understreket viktigheten av et velfungerende importvernet i det tidliggrønnsakene kommer på markedet. Bondelagets nestledere fikk også med seg noen tips til endringer som bør gjøres for å få enda mer fangvekster inn på arealene hvor det produseres tidliggrønnsaker.

Både Bodhild Fjelltveit og Egil Hoen ga uttrykk for at det hadde vært en veldig lærerik dag, og lovte å jobbe hardt videre for de sakene som grøntmiljøet ber Norges Bondelag jobbe for!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag