EFTA-bøndene advarer mot å lette importen fra Sør-Amerika


04.08.17 EFTA-landene Sveits, Liechtenstein, Island og Norge startet i juni forhandlinger om en frihandelsavtale med Mercosur-landene. Mercosur består av landene Brasil. Argentina, Paraguay og Uruguay. Dersom forhandlingene ender i en avtale kan det gjøre det vesentlig enklere for disse landene å eksportere landbruksprodukter til EFTA. Sammen med landbruksorganisasjoner i de andre EFTA-landene har Norges Bondelag sendt brev til EFTA-statsrådene som er ansvarlige for
forhandlingene.

Les mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag