Dyrsku’n i Seljord 2014


15.09.14 Strålende vær og rekordbesøk gjorde årets Dyrsku til en folkefest. Så mange som 88 000 var innom i løpet av helga. Også mange fra Vestfold hadde tatt turen. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holdt åpningstalen. Den ble etterfulgt av en debatt om landbrukspolitikk. Deltagerne var engasjerte og kjappe i replikken, noe som høstet både latter og oppgitt hoderistning blant publikum. Dyrsku’n er en husdyr- og landbruksutstilling,
men har utviklet seg til en stor messe med ulike tilbud som appelerer til et bredt publikum.


Dyrskun 14 lite Aslak Snarteland

Lange tradisjoner 

Styreleder Aslak Snarteland kunne åpne Dyrsku’n på samme sted og samme tidspunkt for 149. gang i ubrutt rekke. Han la vekt på at utstillingen skal beholde sitt preg med vekt på landbruk og husdyr selv om det i dag er et mangfold av aktiviteter og aktører.

 

Dyrskun 14 lite Debatt

Landbruksdebatt 

Terje Svabø ledet debatten. Listhaug gikk hardt ut mot bøndene og deres organisasjoner. Argumentene var akkurat de samme som før, det ble færre bønder og mer import under forrige regjering, noe som tolkes som et bevis på at vi trenger en annen politikk. Spesielt ble tollvernet et tema. I tillegg til Listhaug deltokIngunn Foss (Høyre),  Lars Petter Bartnes (Norges Bondelag), Ola Hedstein (Norsk Landbrukssamvirke), Kato Nykvist (Nationen), Merete Furuberg
(Norges Bonde- og Småbrukarlag), Terje Lien Aasland (Arbeiderpartiet) og Trygve Slagsvold Vedum (Senterpartiet).

Les mer om debatten hos Norges Bondelag

Dyrskun 14 lite Åpning

Rekordbesøk 

Telemarksavisa kan melde om at det totalt var 88 000 besøkende innom på tre dager, noe som er rekord.

Dyrskun 14 lite Potetskrelling

Ministeren vant potetskrellekonkurranse 

Tidligere fylkesleder i Vestfold Bondelag, Per Asbjørn Andvik (Gjensidige), dro i gang en uhøytidlig konkurranse på Bondens Møteplass. Her konkurrerte Sylvi Listhaug med topper i Norges Bondelag og samvirkeorganisasjonene.

Dyrskun 14 lite Verving

Verving 

På Bondens møteplass vervet fylkesleder Hans Edvard Torp flere ungdommer som medlemmer i Norges Bondelag. Her ser vi han sammen med Arnstein Tveito, sjef for Regnskap og juridisk service i Norges Bondelag. I tillegg til å verve nye medlemmer, fikk eksisterende medlemmer muligheter til en prat. Det ble også solgt en mengde av de populære BONDE-T-skjortene.

 

Flere Vestfoldinger på Dyrsku’n 

Dyrskun 14 lite Brekke

Birgitte og Ole Andreas Brekke

Dyrskun14 Kalager Aakerholt

Kjell Asmund Akerholt og Nils Ole Kalager

Dyrskun 14 lite Fjøssystemer

Per Olav Hunskaar fra Sandar er selger i Fjøssystemer. Her ser vi han sammen med Synne og Morten Rogn fra Telemark.

Dyrskun 14 lite Haslestad m fl

Flere Stokke-bønder på tur.

 

Samvirkepølser på Dyrsku’n 

Styret i Dyrsku’n ønsker å profilere samvirke bedriftene på Dyrsku’n, og de har i år inngått avtale med Nortura om levering av varer til kioskene. Det ble i år leverert fem kilometer wienerpølser til Dyrsku´n.

Les mer hos Nortura


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag