Dyp pløying er viktig for å ha kontroll på høymola


23.09.19. I 2018 og 2019 har Norsk Landbruksrådgiving i hele landet arrangert markvandringer om integrert plantevern i eng. NLR Viken har hatt markvandring hos melkeprodusent Harald Lie i Våle. Björn Ringselle fra NIBIO var med på markvandringen og delte erfaringer fra egne og andres forsøk. Ringselle henviste til forsøk med forskjellig pløyedybde, og konstaterer at dyp pløying er det beste for å hindre spiring fra røtter
og frø fra høymole.  Les mer hos NLR Viken.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag