Du kan kjøre 10.000 km på ei ku!


12.06.15. Denne uka har Avfallskonferansen 2015 blitt avholdt på Gardermoen. Vesar, Greve Biogass og Vestfold Bondelag har, sammen med kua Veldig, benyttet anledningen til å presentere landbrukets viktige rolle inn i den nye biogassfabrikken på Rygg i Tønsberg.


Produktark Norsk Rødt Fe utdrag av tekst

I anledning Avfallskonferansen 2015 ble det laget et “produktark” for Norsk Rødt Fe hvor husdyrgjødsel litt humoristisk presenteres som kuas hovedprodukt, med 7500 liter melk og kjøtt fra en kalv i året som nyttige biprodukter! Men budskapet er mer enn humor; Landbruket spiller en viktig rolle inn i det nye biogassanlegget som skal åpnes i september på Rygg i Tønsberg. Husdyrgjødselen virker veldig stabiliserende på biogassprosessen og kan
brukes som prosessvann. Landbruket er dessuten en viktig mottaker av restproduktet biogjødsel. Hadde det ikke vært for at det ble gjort avtale om leveranse av mer enn 48 000 tonn biogjødsel til landbruket hadde det faktisk ikke blitt noen biogassfabrikk i Vestfold!

 

Rådgiver Amund Kind stilte for Vestfold Bondelag

-Vi i Vestfold Bondelag synes samarbeidet med Vesar og Greve Biogass er kjempespennende, sier rådgiver Amund Kind (bildet over). I klimasammenheng blir ofte husdyr assosiert med noe negativt på grunn av lystgass- og metangassutslipp. I biogassanlegget blir gassene i husdyrgjødsla brukt til noe positivt. Landbruket ønsker å være en del av løsningen i de store klimaspørsmålene! Det vil også bli spennende å se hvordan vi kan få
utviklet og brukt restproduktet biogjødsel, sier Kind.

 

Tine Felleskjøpet og Bondelaget hadde sponset kjeledresser. Her står Bjørn Bu og Ivar Sørby og orienterer om landbrukets og husdyrgjødsla sin viktige rolle i biogassprosessen

Tine, Felleskjøpet og Norges Bondelag hadde “sponset” standen med hver sin kjeledress. Bjørn Bu (fra Vesar og i blå Tinedress) og Ivar Sørby (fra Greve Biogass og med Felleskjøpdress) fikk sammen med Kind mange gode samtaler med nysgjerrige besøkende om landbrukets viktige rolle inn i biogassprosessen.

 

Det var nok første gangen ei ku var med på en stand på Avfallskonferansen! Kua Veldig ble tydeligvis en snakkis og var et yndet fotomotiv. Hun så ut til å ta oppstyret med knusende ro. Alt var naturlig nok klarert med Mattilsynet i forkant. Hun bodde hjemme i fjøset og var melket på morgenkvisten før hun kom på dagsbesøk…

 

Det var kubonden Hans Petter Aurstad med familie som bidro med kua Veldig på standen

Det var melkebonde Hans Petter Aurstad fra Jessheim som stilte med kua Veldig. Hele familien med kona Torunn og barna Knut Petter, Johanne og Helene var med da kua skulle hentes igjen. Bjørn Bu (i kjeledress) kunne fortelle de at gjødsla fra kua Veldig vil kunne gi nok biogass til at en personbil kan kjøre 10 000 km i året!

 

Hele biogassprosessen i Den magiske fabrikken på Tarandrød ble presentert på standen. Bjørn Bu i blå Tinekjeledress, Ivar Sørby i Felleskjøpdress og Amund Kind i Bondelagskjeledress


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag