Dryppvanning og tørkeregistrering i grønnsaker og potet


Vi har lagt bak oss et ekstremt tørt år i jordbrukssammenheng. Kunstig vanning redder både kvalitet og avling, men flere har nok en del å hente på å sette inn vanntiltaka på et mer optimalt tidspunkt.
Tørkestress påvirkede planter gir normalt kvalitetsproblemer og avlingsnedgang. Store kronebeløp kan spares ved å kunne sjekke plantetilgjengelig vann i jord og i planter.
Kurset her prøver å gi gode tips for hvordan slikt vurderes i felt og mulige tiltak for bedre å følge produksjonen gjennom kulturtida. Hele programmet følger under.


Fullt program her: http://www.nlrviken.no/kalender/24304

Meld deg på så raskt som mulig – men innen 26. februar – til dette fagkurset onsdag 4. mars.

Vi er overbevist om at her vil det være kunnskap å hente! Alle foredragsholderne har jobbet med jord og vann i en årrekke.

Det planlegges også en liten bolk om bladgjødsling i siste del av bolken til Kirsten Starkey, hun er en kapasitet på området.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag