Drøye 6 av 10 tror noen av barna vil overta i Vestfold


Publisert: 09.07.2012

Av Vidar P. Andresen
Presentasjonen ble holdt for partnerskapet i Vestfold, dvs. landbruksetatene lokalt, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Innovasjon og faglaga i landbruket.
Ellers oppsummerte Logstein undersøkelsen i Vestfold slik:
– Landbruket i Vestfold preges av deltidsbønder.
– 1 av 4 tror det økonomiske resultatet vil bedre seg.
– Optimismen henger sammen med at man planlegger økt produksjon og arbeidsinnsats på bruket de nærmeste årene.
– 34 % planlegger større investeringer i gårdens driftsbygninger de neste 5 åra.
– 32 % planlegger opprustning av gårdens maskin- og redskapspark de neste 5 åra.
– Blant de som planlegger å legge ned er de jevnt over eldre, med mindre inntekt og jord.
Plansjene Logstein brukte kan lastes ned under.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag