Driftskreditten er 50 år


26.06.17. Nå i juni 2017 fyller Oppgjørs- og driftskredittordningen i landbruket 50 år. Ordningen har betydd mye for landbruket og har vært en god støttespiller for bonden.  Det unike med driftskredittordningen er at den ikke binder pant i fast eiendom, men heller baserer seg på den enkeltes fremtidige drift. Hovedregelen for hvor mye driftskreditt man kan få, er opp mot 40 prosent av den omsetningen man har med varemottakene sine. Les
mer hos Norsk Landbruksamvirke.



ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag