(Don’t) look to Denmark


Publisert: 01.03.2023

Avisa Nationen publiserte sist mandag en artikkel med fokus på landbrukets utslipp av klimagasser, hva som skjer i Danmark, samt arbeidet med å redusere norsk landbruks utslipp av klimagasser.

Artikkelen er i stor grad et intervju med generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård.

Selv om utslippene fra landbruk har økt fra 2019 til 2021, har Bondelagets generalsekretær tro på landbrukets klimaplan og det arbeidet som gjøres i næringa for å få ned utslipp. I Nationens artikkel kommer det fram at Hjørnegård er kritisk til at politiske partier vil gripe inn i landbrukets planer for kutt.

Hjørnegård peker blant annet på at det er en veldig klar forutsetning at å endre utslippene fra en biologisk produksjon, er noe annet enn å kutte fossile utslipp. Det vil nødvendigvis ta noe tid.

- Det er en veldig klar forutsetning at det å endre utslippene fra en biologisk produksjon er noe annet enn å kutte fossile utslipp, sier general sekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård.
– Det er en veldig klar forutsetning at det å endre utslippene fra en biologisk produksjon er noe annet enn å kutte fossile utslipp, sier general sekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård.

Hjørnegård understreker blant annet at det står i avtalen som landbruket har inngått med Staten at mange av utslippskuttene og CO2 opptaket vil komme mot slutten av perioden, altså nærmere 2030.

– Derfor mener vi det er altfor tidlig og helt feil å si at dette ser ut til å ikke være nok kutt, – sier hun til avisen.

Bondelagets generalsekretær viser og til situasjonen i Danmark, hvor danske bønder er sinte og opprørte over regjeringens forslag om en CO2 avgift. Hjørnegård karakteriserer forslaget som dramatisk for danske bønder, -lønnsomheten til bonden vil bli klart svekket og kostnadsnivået vil øke i matproduksjon.

-I Danmark står de virkelig med ryggen mot veggen. Hensikten med avgiften der er å redusere den totale produksjonen. Verdiskapingen forsvinner fra danske bønder, og det er der vi har denne avtalen med utslippskutt, men ikke produksjonskutt, – poengterer Hjørnegård til Nationen.

Hjørnegård mener at klimaplanen til landbruket er god og at den bringer utviklingen i riktig retning. Samtidig er kunnskapstilfanget stort, noe som må tas hensyn til i planen når det er nødvendig.

Generalsekretæren minner og om at en del av tiltakene koster i kroner og øre, og at det må finansieringsløsninger på plass for at det skal være en realistisk plan.

Overfor Nationen understreker også Hjørnegård at det skjer mye lovende forsknings- og utviklingsarbeid som vil være med på å redusere klimagassutslippene fra norsk landbruk.

Les artikkelen her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag