Dokumenter og meld fra nå om mulig avlingssvikt


09.06.18. Tørke har allerede redusert avlingspotensialet på store arealer i fylket. Dermed ser erstatningsordningen for klimabetinget avlingssvikt dessverre ut til å bli aktuell for svært mange bønder i år. Det er en del krav til innmelding, innsats og dokumentasjon m.m som stilles for at bonden skal kunne få erstatning. 

Les mer om krav i erstatningsordningen for klimabetinget avlingssvikt hos Fylkesmannen i Vestfold  ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag