Digitalt ledermøte funket også


Publisert: 24.11.2020

På fredag samlet Vestfold Bondelag sine lokallag til ledermøte. Et historisk møte. Dette var Vestfold Bondelags siste ledermøte. Neste gang blir det felles med Telemark. 17 av 18 lokallag var representert og vi var til sammen over 50 deltakere.

 

F.v. Fylkesleder Thorleif Müller, nestleder Silje Eckdahl og org.sjef Elin Røed  kunne ønske 17 av Vestfolds 18 lokallag, og totalt over 50 deltakere, velkommen. 
F.v. Fylkesleder Thorleif Müller, nestleder Silje Eckdahl og org.sjef Elin Røed kunne ønske 17 av Vestfolds 18 lokallag, og totalt over 50 deltakere, velkommen. 

Det ble gode diskusjoner rundt Norges Bondelags nylig vedtatte næringspolitiske program og hvordan det slår ut for vestfoldbonden. Denne bolken var det fylkesleder Thorleif Müller som ledet.

Audhild Slapgård, nyvalgt styremedlem i Norges Bondelag, var innom flere aktuelle ting fra Norges Bondelag men hadde mest fokus på praktiseringen av konsesjonsloven i sin innledning.

Ellers hadde fylkesstyremedlemmene fordelt litt tema seg i mellom og vi var innom både kornprosjekt, lokallagsarbeid og vervekampanje.

Amund Johnsrud, som tidligere var orgsjef i Telemark Bondelag jobber nå sentralt i Norges Bondelag. Han fortalte om arbeidet som har vært lagt ned og som legges ned nå for at vi skal være bedre forberedt på arbeidskraftsituasjonen også i 2021.

Under Åpen post fikk både lokallag og gjester slippe til med det de hadde på hjertet, før orgsjef Elin Røed informerte om sammenslåingsprosessen fram mot årsmøtet 2021. I den sammenheng kom også fylkesleder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland, med en hyggelig hilsen.

Dette siste ledermøtet i Vestfold Bondelag var også historiens første digitale ledermøte. Både Müller, Eckdahl og Røed var for så vidt imponert over engasjementet på skjermen, men håper at neste års ledermøte med Vestfold og Telemark Bondelag kan arrangeres fysisk.
Dette siste ledermøtet i Vestfold Bondelag var også historiens første digitale ledermøte. Både Müller, Eckdahl og Røed var for så vidt imponert over engasjementet på skjermen, men håper at neste års ledermøte med Vestfold og Telemark Bondelag kan arrangeres fysisk.

Siden deltakerne denne gangen gikk glipp av både sosialt fellesskap og en god hotellunsj hadde fylkesstyret og kontoret ordnet en liten overraskelse:

Kontoret hadde bestilt og pakket sammen en lunsjpakke til alle deltakerne,
Kontoret hadde bestilt og pakket sammen en lunsjpakke til alle deltakerne,
... før vi kjørte det ut til alle deltarne i Vestfold. Det falt i smak hos både Bjørn Breivik, lokallagsleder i Stokke Bondelag og de andre.
… før vi kjørte det ut til alle deltarne i Vestfold. Det falt i smak hos både Bjørn Breivik, lokallagsleder i Stokke Bondelag og de andre.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag