Dialogmøte mellom næringa og Mattilsynet


Publisert: 07.04.2024

Mattilsynet har fått ny visuell identitet og logo, men visjonen og oppdraget er den samme: «Sammen trygger vi fremtiden for mennesker, dyr og natur».

En viktig del av deres rolle har derfor alltid vært å kontrollere at bønder produserer maten på en god måte og med god dyrevelferd. En del bønder forbinder dermed Mattilsynet med kontrollører som dukker opp med strenge sjekklister på tilsyn. Nå ønsker de å gjøre noe med dette og vil i større grad fokusere på å veilede bøndene når de er på besøk.

-Vi ønsker å hjelpe og veilede mer, ikke bare være en kontrollør, var det klare budskapet fra Pernille Hustad, avdelingssjef i Mattilsynet, da Vestfold Bondelag fredag hadde invitert flere aktører i vestfoldlandbruket til et møte med Mattilsynet i Vestfold.

Det ble tatt godt i mot i møtet og næringa håper at dette kan gjøre terskelen lavere for å gå i dialog med Mattilsynet på et tidlig tidspunkt hvis man kommer over dyrehold hvor man er usikker på om velferden er god nok. Alle ønsker jo å unngå saker hvor Mattilsynet må inn å avvikle dyrehold.

Det ble også gjennomgått rutiner som kan bli bedre, blant annet rundt kommunikasjon. Det er for eksempel viktig at bønder som får besøk av Mattilsynet vet at de kan ha med seg noen under tilsynet. Her kan NLR HMS eller rådgiver hos Nortura, Tine eller andre varemottakere være et godt alternativ. Ved sykdomsutbrudd må dessuten kommunikasjonen ut til veterinærer og andre “fjøsvandrere” bli bedre. Mattilsynet tok med seg flere gode innspill.

Det er et mål at vi kan avholde slike møter minst en gang i året, eller når det er behov for å evaluere konkrete hendelser.

Med på møtet var f.v Hans Jørgen Olsen Røren (Vestfold Bondelag), Beate Menes Didriksen (Nortura), Kåre Larsen (sekretær i husdyrutvalget VB), Runar Wold (Vestfold Landbrukstjenester), Christoffer Furuseth (Furuseth), Silke Hansen (NLR HMS), Pernille Hustad (Mattilsynet), Amund Kind (Vestfold Bondelag). Nærmest sitter Inger Synøve Johnsen (Vestfold Bondelag) som ledet møtet. Tine og Fatland var også invitert.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag