Dette handler om mye mer enn boplikt!


15.10.14 Regjeringen foreslår i dag å fjerne hele konsesjonsloven uten å erstatte den med andre lover. -Dette handler om mye mer enn boplikt, sier fylkesleder Hans Edvard Torp. -Fjernes konsesjonsloven gir samfunnet fra seg muligheten til kontroll over norsk matproduksjon. Uten denne kan hvem som helst, person eller selskap, kjøpe norske gårdsbruk for framtidig nedbygging eller fritidsbolig. Da blir den vanskelig å håndheve andre regler og eksempelvis
blir et  kompetansekrav i landbruket meningsløst.


Snedig tidspunkt 

At regjeringen ønsker å fjerne konsesjonsloven er ingen overraskelse. Dette står i regjeringserklæringen. -Men det er jo et merkelig tidspunkt, sier Hans Edvard Torp. -Nå er priskontrollen, som er en liten del av konsesjonsloven, til behandling. Det har skapt mye støy og det er fortsatt uklart om regjeringen får flertall for å fjerne denne. -Derfor er det merkelig å foreslå å fjerne hele konsesjonsloven fjernet midt i en slik prosess. Vi har
vanskeligheter med å tro at de vil få et flertall på Stortinget for dette forslaget.

 

Venstre og KrF vil trolig sette en stopper for forslaget, se Nationen

 

Betydning for Vestfold 

I vårt fylke er det attraktivt å bo. -Her er det ikke boplikta som er det viktigste, sier Torp. -Men vi kan tenke oss at utbyggingsselskaper og eiedomsspekulater kan kjøpe opp eiendommer tett på de byene med tanke på utbygging en gang i framtida. Det er ikke sikkert det skjer. Men dersom det skjer vil vi uten konsesjonslov mangle muligheter til å reversere en uønsket utvikling. I forslaget fra regjeringen går det klart fram at loven ikke skal erstattes av annet
lovverk.

 

Dette gir ikke flere unge bønder 

I forslaget sies det at dagens regelverk er prishemmende og hindrer unge i å bli bønder. -Vi mener forslaget har motatt effekt, sier Torp. -Dette er en politikk for de som skal ut av næringa, mens ungdom som vil drive matproduksjon må konkurrere med kapitalsterke som ønsker attraktive bosteder eller spekulasjonsobjekter.

 

Nå er det min tur- 290314. Omvisning i nytt fjøs hos Folkvord.

Unge bønder på fjøsbesøk hos Folkvord. Det kan bli vanskeligere for disse å bli bønder om konsesjonsloven fjernes.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag