Dette er den nye valgnemnda


Publisert: 26.11.2020

Tirsdag denne uka møttes medlemmene i den nye felles valgnemnda for Vestfold og Telemark Bondelag. Møtet markerte oppstarten for valgnemndsarbeidet. Målet var å bli kjent og velge leder og nestleder. Nemnda består av fire representanter fra hvert av de to fylkeslaga.

Alltid god service på Bø hotell. Her er det rigget til møte med to deltakere på Teams. Og ikke minst med god avstand mellom møtedeltakerne.
Alltid god service på Bø hotell. Her er det rigget til møte med to deltakere på Teams. Og ikke minst med god avstand mellom møtedeltakerne.

Valgnemnda fikk med seg gode velmenende råd fra fylkeskontorene. Det hviler et ekstra viktig ansvar på den nye valgnemnda som skal finne medlemmer til det aller første fylkesstyret i det sammenslåtte fylkeslaget. Sammenslåingen skjer på årsmøtet 20. mars 2021.

Hans Edvard Torp ble valgt som leder og Tone Edland ble valgt som nestleder.
Noe av det første valgnemnda vil gjøre er å be om tilbakemelding fra sittende fylkesstyremedlemmer i de to fylkesbondelaga, om de stiller seg til disposisjon for det nye styret i Vestfold og Telemark Bondelag.

Er du medlem i bondelaget og har tanker om styresammensetningen i det nye fylkeslaget? Ta gjerne kontakt og kom med innspill til valgnemnda.
Leder Hans Edvard Torp, telefon: 93 25 87 96, e-post: hanstorp@online.no
Nestleder Tone Edland, telefon: 95 93 04 07, e-post: tedland@gmail.com

Her er en presentasjon av medlemmene i valgnemnda:

Hans Edvard Torp er kornprodusent i Våle. Han har lang erfaring som tillitsvalgt i fylkesstyret i Vestfold Bondelag, til sammen 12 år og åtte år som fylkesleder.  I tillegg har han vært tillitsvalgt i sitt eget lokallag og i Norsk landbruksrådgiving i mange år. De siste åra har han vært medlem i kornutvalget til Vestfold Bondelag. Hans Edvard har også erfaring med styrearbeid i Agrol og Landkreditt.

Hans Edvard Torp ble valgt som leder i valgnemnda. Han sa at oppgaven til nemnda blir å finne de som kan representere vår nye flotte region på en best mulig måte.
Hans Edvard Torp ble valgt som leder i valgnemnda. Han sa at oppgaven til nemnda blir å finne de som kan representere vår nye flotte region på en best mulig måte.

Tone Edland har vært medlem i valgnemnda i Telemark Bondelag i mange år. Tone holder til i Vinje, der driver hun med sau og geit. Hun har vært tillitsvalgt i Sau og Geit både i lokalstyre, fylkesstyre og sentralstyre. I lokalstyre har hun 20 års fartstid. I Bondelaget har Tone vært tillitsvalgt i både lokallaget og i fylkesstyret, til sammen 13 år. Erfaring med valgnemndarbeid i Norges Bondelag har hun også. Tone er aktiv som politiker og sitter nå i sin sjette periode i kommunestyret.

Kari Lise Joarsdotter Breivik er opprinnelig fra Fyresdal men bor nå i Stokke i Vestfold. Hennes produksjon er melk og korn. Hun har vært i produsentlaget i TINE i 10 år, de siste 6 år som leder. Kari Lise har også vært styremedlem i Vestfold Bondelag i to år. Hun har vært styremedlem i Vestfold landbrukstjenester og sitter nå i valgkretsen i Nortura. I tillegg er Kari Lise engasjert 4-H’er og vært klubbrådgiver i 8 år.

Tone og Kari Lise var med i møtet via Teams. Tone Edland ble valgt som nestleder i valgnemnda.
Tone og Kari Lise var med i møtet via Teams. Tone Edland ble valgt som nestleder i valgnemnda.

Synnøve Skogen Håberg har også lang fartstid i valgnemnda i Telemark Bondelag. Hun er fra Heddal, Notodden, der driver hun et lite bruk med ammeku, sau, høner og gras. Hun kan skilte med 20 år som økobonde! Synnøve er politisk engasjert og er nestleder i landbruksutvalget i kommunen. I tillegg engasjerer hun seg i ulike idrettslag.

Synnøve Skogen Håberg er klar og spent på arbeidet som venter valgnemnda.
Synnøve Skogen Håberg er klar og spent på arbeidet som venter valgnemnda.

Nils Henry Haugen er såkalt pensjonert bonde, men sier at han jobber like mye som før som utleid arbeidskraft til sønnen. Han holder til i Sandefjord og produksjonen er korn og gris. Nils kan skilte med 31 år som tillitsvalgt i Nortura. Han har erfaring med valgkomitearbeid både i Nortura og i Norsvin. Videre har han vært medlem i husdyrutvalget til Vestfold Bondelag i mange år.

En engasjert Nils Henry Haugen mente det er et luksusproblem med så mange flinke folk å velge i.
En engasjert Nils Henry Haugen mente det er et luksusproblem med så mange flinke folk å velge i.

Ivar Gulseth holder til i Skien, der driver han med potet og grønnsaker, samt korn. Han er forholdsvis ny som valgkomitemedlem, men har erfaring fra styreverv i Norsk landbruksrådgiving og som leder av industriregionen i Gartnerhallen. Ivar har også hatt verv i sitt lokale bondelag og sitter nå i grøntutvalget i Telemark Bondelag.

Valget av leder og nestleder foregikk uten dramatikk, her klapper Ivar Gulseth for kandidatene.
Valget av leder og nestleder foregikk uten dramatikk, her klapper Ivar Gulseth for kandidatene.

Hans Kristian Berge dyrker grønnsaker på både friland og i veksthus i Larvik.  Han er ny som fast medlem i den nye felles valgnemnda for Vestfold og Telemark Bondelag. Han har flere års erfaring som tillitsvalgt i sitt lokale bondelag. Han har verv i Gartnerhallen og er leder for GeoSør.

Hans Kristian var forhindret fra å delta på møtet, men kommer sterkere tilbake i de neste rundene.
Hans Kristian var forhindret fra å delta på møtet, men kommer sterkere tilbake i de neste rundene.

Knut Draugedal er nyvalgt medlem av ny felles valgnemnd for Vestfold og Telemark Bondelag. Knut er fra Rauland, der driver han med melkeproduksjon. Han har vært leder av produsentlaget i Vest-Telemark i åtte år, vært leder i sitt lokale bondelag og hatt verv i lokale valgnemnder i lokallaget, Felleskjøpet og produsentlaget.

Knut Draugedal understreket i møtet at alle må bli sett. - Vi må løfte alle opp og ivareta hele fylket sa han.
Knut Draugedal understreket i møtet at alle må bli sett. – Vi må løfte alle opp og ivareta hele fylket sa han.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag