Det skal være klimasmart å velge norsk mat


09.06.19. Norges Bondelag tar en aktiv rolle i arbeidet med å redusere de norske klimautslippene. Dette er viktig for samfunnet vi er en del av, og for oss som næring. De foregående års ekstremvær er tydelige bevis på hvilke ødeleggende konsekvenser et endra klima vil få for næringa vår. Bondelagets årsmøte, som var samlet 5.-6. juni på Lillehammer, vedtok følgende resolusjonen Det
skal være klimasmart å velge norsk mat. ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag