Det rører seg i lokale Bondelag!


Publisert: 31.03.2023

Slaktekurs, klimamøte, vårmøte, birøkt, busstur og bondepub er noe av det vi har fanga opp siden sist.

Andebu Bondelag rapporter om en fin busstur 10. mars med 45 deltakere. Første stopp var Håkon Huseby i Ski med drøyt 4000 mål  korn der nesten alt blir direktesådd, samt bruk av fangvekster. Så bar turen videre til Felleskjøpet Holstad der nesten alt av såkorn og såfrø fra FK blir behandlet.  Følget fikk også med seg et besøk til Aas bryggeri i Drammen med ølsmaking.  Turen ble avsluttet på Egon restaurant i Drammen. Det rapporteres om veldig god stemning og stor interesse for flere slike turer igjen.

Klima ble satt på dagsordenen 16. mars, da inviterte Gjerpen og Solum Bondelag, sammen med Eidanger Bondelag, til møte om klimaplanen. Her ble det informert om status for klimaplanen, informasjon om klimakalkulatoren, samt gitt noen tips til gode og praktiske tiltak.

Klimarådgiver Ida Riis-Johansen fortalte om klimaplan og klimakalkulator
Klimarådgiver Ida Riis-Johansen fortalte om klimaplan og klimakalkulator
Spydspissbonde Silje Eckdahl fortalte om sine erfaringer med klimakalkulatoren
Spydspissbonde Silje Eckdahl fortalte om sine erfaringer med klimakalkulatoren

Klimarådgiver i Bondelaget, Ida Riis-Johansen, presiserte at klimakalkulatoren er et verktøy som fremdeles er under utvikling og som stadig kan bli bedre. – men den er viktig for å tallfeste utslipp fra norsk landbruk, så vi slipper å bruke EU- tall som ikke er relevante for oss, sa hun og minnet om at stadig flere aktører etterspør et klimaregnskap, som f.eks. banker og varemottakere. – Derfor er det viktig å kunne tallfeste hva vi faktisk bidrar med i landbruket. Samtidig må vi også ha i bakhodet at utslipp fra matproduksjon er et kretsløp, som ikke kan sammenlignes med utslipp fra produksjon av materielle goder og forbruk.

Bærekraftig matproduksjon er mer enn bare klimakutt. Men vi skal bli flinkere til å tenke nytt, og derfor er klimakalkulatoren noe Bondelaget jobber aktivt med og samtidig oppfordrer sine medlemmer til å ta i bruk.

https://klimasmartlandbruk.no/forside/

Drangedal og Tørdal Bondelag har arrangert kurs i avliving og slakting på Hulfjell gård. Det var bra interesse for kurset, 17 stk møtte opp for å høre på Frank Hermansen fra Nortura. Det meldes om et lærerikt kurs og fornøyde deltakere. Nortura stilte også opp med fôr til deltakerne, pølser så klart!

Her er det mange interesserte deltakere!
Her er det mange interesserte deltakere!
Et nyttig kurs for alle som ønsker å slakte selv.
Et nyttig kurs for alle som ønsker å slakte selv.

Flere lokallag har vårmøter av ulike slag. Den 20. mars inviterte bondelaga i Våle og Ramnes alle laga i Tønsberg til vårmøte med tema maskinsamarbeid og driftsøkonomi. Kristian Hotvedt og Sigbjørn Grøtterød delte sine erfaringer om tett maskinsamarbeid. Marit Sibbern snakket om hva som kjennetegner suksess i næringslivet- sett fra regnskapsførers synsvinkel. Over 50 personer møtte opp og fikk hyggelig prat og karbonadesmørbrød på kjøpet.

Ramnes Bondelag inviterer med jevne mellomrom til bondepub. 24. mars var det bondepub med quiz. Det rapporteres om god stemning og godt oppmøte med 32 personer.

Kristian Hotvedt og Sigbjørn Grøtterød delte sine erfaringer om tett maskinsamarbeid.
Kristian Hotvedt og Sigbjørn Grøtterød delte sine erfaringer om tett maskinsamarbeid.
Bondepub er en fin anledning for å treffes.
Bondepub er en fin anledning for å treffes.

Fon Bondelag har besøkt Gaute Holtung og kikket på de nye lokalene hans for birøkt. Han har bygd på låven med støtte fra innovasjon og en solid dose egeninnsats. Der var det et imponerende opplegg for birøkt bestående av kaldtlager som er innsektstett, stort lagerrom, slyngerom, tørkerom og arbeidsrom med varme.

Gaute ga de fremmøtte en innføring i birøkt. Birøkt er ikke så enkelt som man skulle tro men mye mer interessant enn man skulle tro. Sjeldent har det vært stilt så mye spørsmål på et bondelagsmøte. Birøkt gir store muligheter som tilleggsnæring og er et viktig bidrag på mange gårder.

Etter et meget bra foredrag ble det pizza, kake, historisk kvarter og quiz. God stemning som alltid på lokallagsmøte i Fon.

Det er alltid marsipankake på medlemsmøtene i Fon Bondelag
Det er alltid marsipankake på medlemsmøtene i Fon Bondelag
Deltakerne fikk en interessant innføring i birøktens mysterier
Deltakerne fikk en interessant innføring i birøktens mysterier

Takk til lokallaga for tekst og bilder.

Bli med neste gang ditt lokallag eller nabolag arrangerer noe!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag