Det mangfoldige norske landbruket.


Publisert: 17.08.2020

For svært mange av oss vil det sterkeste minnet fra sommeren 2020 være ferie i eget land. Norgesferie ble det og på undertegnede. I likhet med svært mange andre kan også jeg slå fast at Norge byr på utrolig mye spennende! Turen gikk til Vestland fylke, til det som tidligere var Sogn og Fjordane. I tillegg ble det og noen dager i Hallingdal.

Med det yrket jeg har så faller det naturlig å ha et ekstra blikk på det landbruket som en passerer når en er på reise. Denne gang fra forholdsvis flate og greit arronderte arealer i Midt Telemark, til små og tildels svært bratte areal på Vestlandet. Når man reiser slik ser en og at mange har satset tungt på grovfôrbasert husdyrproduksjon. Det er både imponerende, men det gjør og godt å se ganske nye fjøs noen få kilometer fra Briksdalsbreen. Den samme gode følelsen fikk jeg når jeg så bonden i Leveld i Hallingdal som er i ferd å grave ut tomta til nytt fjøs for mjølkeku. Det handler om selvforsyning av viktige matvarer og matvareberedskap. Det handler og om verdiskaping langt utover det enkelte gårdsbruk.

På en slik tur observerer en og gårdsbruk hvor fjøset er tomt, men hvor jorda brukes og holdes i hevd. Dessverre så ser en og begynnende gjengroing av jordbruksareal, – også areal som fremstår som rimelig greit arrondert. Det første gir mest grunn til ettertanke, – det siste skaper bekymring.

I Vestfold og Telemark er fôrhøsteren og avlesservogna blitt et heller sjeldent syn. Rundballepressa dominerer, og det er heller ikke uvanlig med ganske “bøse” finsnittere og transportvogner. Det er en kraftfull påminnelse om hvor forskjellig de naturgitte forholdene for landbruk i Norge er, når du kommer til andre deler av landet, og registrerer at det brukes ikke bare avlesservogn, men og Vossakasse i kombinasjon med fôrhøsteren.

Stølsdrift i Leveld i Hallingdal.

Ingenting av det jeg så av landbruk var ukjent eller spesielt nytt. Jeg mener og jeg har en rimelig grei forståelse av hvorfor det må føres en aktiv landbrukspolitikk hvis vi skal ha et landbruk over hele landet. Likevel, – egen ferietur ble en grei påminnelse om viktigheten av å ha ei velfylt politisk redskapskasse med godt tilpasset landbrukspolitiske verktøy, hvis vi ønsker en matproduksjon på et mangfold av gårdsbruk over hele landet. God tur!

Jan Thorsen

Org. sjef Telemark Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag