Det grønne skiftet i praksis


17. og 18. oktober 2017 avholdes et 2 dagers kveldskurs i regi av Grønt Skifte AS og Den Magiske Fabrikken. Kurset er i hovedsak for bønder og yrkesutøvere innen primærlandbruket og er et kompetansegivende tilbud som har fått støtte av Matmerk.

Kurset vil gi deg relevant og nyttig kunnskap om jord og biogjødsel som en medvirkende faktor i effektiv planteproduksjon. Emner på kurset vil blant annet være levende jord, ulike typer biogjødsel, kjøreskader, slangespredning m.m.

Kurset er et pilotprosjekt  – så premierekurset tilbys gratis:)   

Les mer om “Det Grønne Skiftet – i praksis” og meld deg på her


 Den magiske fabrikken Det grønne skiftet i praksis

 

Hvor:  

Dag 1 – Gjennestad videregående skole, Amfiet, Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke
Dag 2 (i kveld) – Den Magiske Fabrikken, Taranrødveien 97, 3171 Sem + Gjennestad vgs
             (Det legges opp til felles transport i biogassbuss til og fra fabrikken)

Når:  

UKE 42

tirsdag 17.okt kl.17.30-21.30
onsdag 18.okt kl.17.30-21.30

+ markvandring våren 2018


Foredragsholdere på kurset: 

 

Dag 1

 

Øystein Haugerud 

Fylkesagronom, Landbruks og miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Buskerud

Jord: jordstruktur, samspill planter og jordbiologi, samt visualisering av eksempler på jordorganismer. 

 

Erik Joner 

Seniorforsker, Divisjon for miljø og naturressurser, Jordkvalitet og klima, Nibio

Organisk gjødsel 

 

Bjørge Madsen 

Driver og eier av Skjærgården Gartneri i Åsgårdstrand

Kompostering  

 

Jon Randby 

Fagsjef, Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdeling

Tilskuddsordninger for økte klimatiltak i jordbruket: Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel, klima- og miljøprogrammet, nye tilskuddsordninger i regionalt miljøprogram og tilskudd til drenering. 


 

Dag 2

 

Ivar Sørby 

Greve Biogass

Omvisning på Den Magiske Fabrikken 

 

Mariann Hegg m/fl 

Greve Biogass

Den Magiske Fabrikken: samarbeid med landbruket i Vestfold 

 

Ingvild Evju 

Rådgiver korn og oljefrø, Norsk Landbruksrådgiving Viken

Biogjødsel som næringskilde til korn: kornets behov, biogjødslas næringsinnhold, og forsøksresultater 

 

Hans Edvard Holtung 

Leder Biogjødselforum Vestfold

Praktisk informasjon om kjøring og biogjødsel 

 

Ketil Stoknes 

Forsker Lindum, biolog og prosjektleder Lindum

Vermikompost og Digeponics: Økologi og mikrobiologiske prosesser, avfall, energi og matproduksjon. 


 

For ytterligere informasjon kan du kontakte: 

Inger Bondevik Grimm inger.grimm@pinn.no tlf. 90 51 19 49 eller
Mariann Hegg mariann.hegg@grevebiogass.no tlf. 920 47 356 

 

 

Les mer om “Det Grønne Skiftet – i praksis” og meld deg på her 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag