Det grønne skifte i praksis – nytt spennede kurs


15.09.17. 17. og 18. oktober avholdes et 2 dagers kveldskurs på Gjennestad vgs og Den Magiske Fabrikken. Kurset skal gi bønder relevant og nyttig kunnskap om levende jord og biogjødsel som en medvirkende faktor i effektiv planteproduksjon. Les hvorfor Tom Christensen, Sigbjørn Grøtterud og Kari-Lise J Breivik har meldt seg på. Det er fortsatt ledige plasser og førstemann til mølla som gjelder.


Emner på kurset vil blant annet være levende jord, ulike typer biogjødsel, kjøreskader, slangespredning m.m.

 

Kurset er et pilotprosjekt og premierekurset tilbys gratis.

 

Les mer om “Det Grønne Skiftet – i praksis” og meld deg på her 

 

Vi har spurt noen av de påmeldte hvorfor de har meldt seg på

 

Sigbjorn Grøtterød  Foto hentet fra Norgesfor

Sigbjørn Grøtterød driver stort med både slaktegris, storfe og korn i Tønsberg og har meldt seg på kurset. Da vi spurte han om hvorfor han har meldt seg på kurset, så svarte han:

«Det er så enkelt som at jeg er en av dem som bruker biorest og derfor regner jeg med at jeg på dette kurset vil lære noe, slik at jeg får brukt det på en god og riktig måte!»

 

Tom Christensen  Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Tom Christensen, jordbær- og plommebonde i Åsgårdsstrand, har også meldt seg på og sier følgende:

«Jeg syntes det var flere emner i dette kurset som jeg kan få nytte av å kunne mer om. Jeg ønsker rett og slett å være informert om hva som skjer og har skjedd, og fordelene rundt dette med f.eks å bruke biogjødsel. Det er viktig for meg å få kunnskap om det grønne skiftet ettersom vi blir pålagt om en mer miljøvennlig produksjon”

 

Kari Lise og Bjørn Breivik   Foto hentet fra www.landbruksbygg.nlr.no

På Melsom i Stokke er det Kari Lise J. og Bjørn D. Breivik som driver det store melkefjøset. Kari Lise melder på klingende Telemarksdialekt at “Me meldte kønn på fordi landbruket er ein viktig del av det grønne skiftet. Som leverandør og mottakar hos Greve Biogass vil me gjerne lære meir, og me håpar å bli oppdatera på framgangen og utviklinga. “

 

Øystein Haugerud

Fylkesagronom Øystein Haugerud fra Landbruks- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud er ekspert på levende matjord. Han er en av flere kompetente innledere og tror kurset vil gi deltakerne både viktig kunnskap og verdifulle perspektiver på det å være bonde i det grønne skifte;

“Jeg syntes det er viktig at man får kunnskap og forståelse om matjorda som et biologisk vesen som må skjøttes og stelles. For egentlig handler det om å overlevere jorda til våre etterkommere i en litt bedre stand en det den var i når man selv startet. Tanken for neste generasjon er ikke så mye til stede lenger og det bør vi ta inn over oss. Det som gjør jord til jord, – er livet i jorda. Derfor skal jeg snakke om hvordan vi kan ta
vare på det viktige biologiske livet i jorda»  

  

Les mer om “Det Grønne Skiftet – i praksis” og meld deg på her 

 

Det er fortsatt ledige plasser. Påmeldingsfrist er 6.oktober.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag