Det er maten vår det handler om!


Publisert: 14.05.2023

Vest Telemarkrådet er regionråd for kommunene i denne delen av fylket, og regionrådet har tatt initiativ til et bredt anlagt møte om matproduksjon. Målgruppen for møtet er både bønder, men også de som ikke er bønder eller har noen tilhørighet i landbruksnæringa er målgruppe.

Møtet arrangeres på Granvin kulturhus i Seljord torsdag 25. mai kl. 19:00. Møtet har ei tidsramme til kl. 22:00.

Møtet vil ha fokus på flere viktige temaer knyttet til matproduksjon, men et hovedtema i møtet vil være framtidig matproduksjon og opprettholdelse av den, med mindre klimaavtrykk. Møtet vil gjennomføres med svært dyktige innledere. Det kan bli enkelte justeringer i programmet, men pt. er det følgende program for kvelden:

Fra kl. 18:00 – Servering av kaffe, te, vann og kaker i foajéen

  • Kl. 19:00 Velkommen til møtet
  • Hege Sundet og Hanne Eliassen fra Norsk landbruksrådgiving – Tema: jordhelse, jordkarbon, målretta beiting, klimaråd og gode klimatiltak for jordbruket.
  • Kl. 19:50 Pause med anledning til å melde seg på klimarådgiving i foajéen.
  • kl. 20:15 “Det er maten vår det handler om”- Anders Nordstad – siviløkonom, råvaretrader og tidligere gen. sekr. i Norsk Bonde- og Småbrukarlag innleder på temaet.
  • Kl. 21:00 Spørsmål og kort pause.
  • kl. 21:15  Yngve Rekdal – innledning om utmarksbeite, ressursgrunnlag m.m.
  • Kl. 22:00 Slutt for i kveld og vel hjem.

Møtet er åpent for alle, fri inngang og gratis servering.

Last ned invitasjonen her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag