Det er høy produktivitet i landbruket


16.02.15. Produktivitetskommisjonen la i forrige uke fram sin første delrapport om produktivitetsveksten i Norge. På oppdrag fra regjeringa ser Kommisjonen på hva som påvirker produktivitetsutviklingen og peker på områder der myndighetene bør gjennomføre tiltak for å øke produktiviteten. Til tross for høy arbeidsproduktivitet i næringa stiller Kommisjonen spørsmål ved verdien av et norsk landbruk
sett opp mot kostnadene.  – Regjeringa har et politisk mål om å styrke det landbaserte næringslivet. Da er landbruket og næringsmiddelindustrien med sine rundt 90 000 arbeidsplasser helt sentral for verdiskaping og sysselsetting, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. Les mer hos Norges Bondelag.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag