Derfor er ikke kua den klimaverstingen som mange tror


07.10.19 Flere mener kutt i kjøttproduksjon er det mest effektive klimatiltaket vi kan gjøre, men få tenker over hvor viktig drøvtyggerne er for biologisk mangfold, matsikkerhet og karbonbinding i jord. Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, er bekymret for at klimadebatten har blitt for enkel. –Også landbruket skal kutte i sine klimagassutslipp, men kutt i kjøttproduksjonen kan skape mange flere problemer enn
det løser, sier direktøren.

Les mer hos Norsk Landbrukssamvirke

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag