Departementet endrer overgangsordningen til nytt melkekvoteår


08.02.14. Etter anmodning fra bøndene endrer Landbruks- og matdepartementet omstridt overgangsordning til nytt melkekvoteår. -Bondelaget er godt tilfreds med at vi har kommet frem til en løsning hvor vi unngår de negative utslagene som den opprinnelige ordningen innebar, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Les mer hos Norges Bondelag

Les mer hos Landbruks- og matdepartementetALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag