Den norske klimagrisen


30.10.17. Den norske slaktegrisen bruker i dag 80 kilo mindre fôr på å nå slaktevekt enn den gjorde for 50 år siden. En mer fôreffektiv gris betyr en mer klimavennlig kjøttproduksjon. Den mengden fôr som slaktegrisen spiser mindre i dag utgjør faktisk 7,5 prosent av Norges samlede kornareal. I tillegg kommer klimagassutslippene knyttet til fôrproduksjonen, skriver
Norsk LandbrukssamvirkeALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag