Den Magiske Fabrikken ønsker flere kontrakter


Publisert: 08.08.2023

Tekst og bilder: Mariann Hegg, Den Magiske Fabrikken

Den Magiske Fabrikken gjenvinner matavfall fra drøyt 1 million innbyggere og husdyrgjødsel fra landbruket i Vestfold til biogass, biogjødsel og grønn-CO2. Den 1. januar i år ble organiseringen rundet Den Magiske Fabrikken lagt om og drifta ligger nå i selskapet Den Magiske Fabrikken AS (DMF AS), som eies av Greve Biogass AS og Lindum AS. Alle kontrakter og ansatte er nå overført til DMF AS og videre utvikling gjøres i dette selskapet.

I 2022 produserte Den Magiske Fabrikken ca. 152 000 tonn med biogjødsel som ble brukt til ny matproduksjon i Vestfold, og biogass med energi tilsvarende ca. 9,4 millioner liter diesel. Anlegget fortsetter å vokse og DMF AS ser et behov for å inngå flere avtaler om lagerplass til biogjødsel. Nye lager må være klare allerede før neste vinter og senest 01.11.23. Kontrakter vil kun inngås for vinterlager, det vil ikke være mulig å inngå avtaler om mottak av biogjødsel i sesong.

Kontrakt på mottak av biogjødsel inngås med like vilkår som i eksisterende avtaler med landbruket. Det utbetales en lagerleie for volumet i kontrakten, lagerleien er indeksregulert og utbetalingen deles opp i fire utbetalinger per år. Leien utbetales uavhengig av om lageret fylles eller ikke.

DMF AS dekker transporten av biogjødsel, lagerleien vil derfor kunne reduseres noe for de som har lang kjøreavstand fra Den Magiske Fabrikken. Når biogjødsla er levert i lageret, overtar gårdbrukeren ansvaret for gjødsla i henhold til forurensningsforskriften og gjødselvareforskriften.

Det vil ikke være mulighet for å tegne kontrakt på leveranse av husdyrgjødsel i denne runden.

Dersom du synes dette er interessant ta kontakt med Mariann Hegg, mh@dmfas.no, (920 47 356). Fint om du også tar kontakt selv om du har vært i kontakt med oss tidligere og har fått tilbakemelding om at du står på venteliste.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag