Demo-dag potet


21.09.19. Norsk Landbruksrådgiving Viken og Findus inviterer alle interesserte til markdag om vekstavslutning i potet, tirsdag 24.09. Oppmøte ved Hedrum Kirke i Larvik kl 8. Det vises effekt av alternative midler i sammenligning med Reglone i forsøksfelt. Det vises også effekt av ulike doser og tid for bruk av Spotlight Plus i storskalaforsøk med vertens åkersprøyte. Videre blir det demonstrert/ framvist ulike fabrikat av risknusere. Les
mer hos NLR Viken.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag